top of page

PRIVACYVERKLARING

Lotus voor Reiki gevestigd aan de Magnusstraat 66 te Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
www.lotusvoorreiki.nl
Magnusstraat 66
9746 BS Groningen
+316 14593632 

 

Saskia Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Lotus voor Reiki. Zij is te bereiken via info@lotusvoorreiki.nl

 

Persoonsgegevens die Lotus voor Reiki verwerkt
Lotus voor Reiki verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Lotus voor Reiki verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website van Lotus voor Reiki aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
– Bankrekeningnummer, alleen bij afname van een dienst van Lotus voor Reiki

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lotusvoorreiki.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Lotus voor Reiki verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lotus voor Reiki neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lotus van Reiki) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lotus voor Reiki bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst –

  • Personalia > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst

  • Adres > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst

  • Telefoonnummer > 6 maanden > contact over producten of diensten

  • E-mailadres > 6 maanden > contact over producten of diensten

  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een website van Lotus voor Reiki aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch> 6 maanden > contact over producten of diensten

  • Bankrekeningnummer enkel bij afname van een dienst of product bij Lotus voor Reiki > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst

bottom of page